Suldals fantastiske natur

Suldal kommune har et areal på 1730 km3, og er den største kommunen i utstrekning i Rogaland. På mange måter er Suldal et Norge i miniatyr – fra skjærgårder, sjø og fjord til dalfører opp mot høyfjellet, opp til 1600 meters høyde. Jordbruksarealet utgjør 1,5 prosent, skogbruksareal utgjør 20 prosent og fjell, hei og myr utgjør 78,5 prosent.

Allsidig næringsliv
Suldal er mest kjent for blant annet laksefiske i Suldalslågen og damanleggene i forbindelse med Ulla-Førre utbyggingen. Kraftutbygging har mer enn noe annet preget kommunen de siste 30 årene. Men primært er Suldal en jord- og skogbrukskommune. Jordbruket ble drevet som allsidig husdyrbruk med særlig vekt på storfe- og sauehold. Suldal har det største skogarealet i Rogaland. Andre viktige næringer er trevarebedrifter, plasttønnefabrikk, steinknuseri og reiseliv. Fortsett å lese Suldals fantastiske natur

Flott turområde i fjellet

Flott turområde i fjelletGullingen byr på aktiviteter året rundt. På vinteren er det mulighet for skitrekk, skileik og langrenn. Når snøen forsvinner transformeres området til et flott turområde med mange merkede løyper, og flere gode bade- og fiskevann. Til høsten er det jakttid, men også god anledning til å plukke mye tyttebær, molter og blåbær.

I et allsidig og lett tilgjengelig fjellområde ved Mosvatnet ligger turistsenteret. Med et variert og småkupert landskap er dette området godt egnet for familieturer i vår, sommer, høst og vinter. Fortsett å lese Flott turområde i fjellet

Opplev spenningen ved jakt

Iberegnet både småvilt og storvilt tas det årlig ut ca. 7000 tonn kjøtt, altså 7 millioner kilo kjøtt. Jakten er et godt alternativ til landbruksbaserte kjøttprodukter og utgjør et betydelig antall middager. Dette er også sunn og frisk mat! Å høste av naturens overskudd har alltid vært viktig for det norske folk. Jakt er dermed viktig del av vår kultur. Det kjøttet som hentes på fjellet, i skogen eller fra kysten gir et viktig tilskudd til det norske kostholdet.

Mange finner stor glede i naturopplevelsene, rekreasjonen og spenningen ved jakt, i tillegg til den nytteverdien man kan måle i kjøttmengden. Fortsett å lese Opplev spenningen ved jakt

Suldals sjeldne planter

Suldals sjeldne planterDe seneste årene har biologisk mangfold fått økt oppmerksomhet når det gjelder arealplanlegging. Grunnlaget for menneskelig aktivitet som for eksempel friluftsliv og landbruk er avhengig av det biologiske mangfoldet. Det biologiske mangfoldet endres av inngrep i leveområder.

Kartlegging av sjeldne planter
Et stort biologisk mangfold finnes i Suldal. Biologisk mangfold er variasjonen av livsformer, deres arvestoffer og det kompliserte samspillet de er en del av. Naturens variasjon kan måles på tre ulike nivå: arveanlegg, arter og økosystem. Fortsett å lese Suldals sjeldne planter

Er du forberedt på ferieturen?

baby sunNår man skal ut å reise er det hyggelig å ta med barna sine. På reiser innen Norge er man mer forberedt på klima og fasiliteter. Skal man reise utenfor Norge vil forandringene være litt større og det kan dermed være lurt å forberede seg ekstra på turen. Reisen kan raskt bli noe annet enn man håper på om man ikke har tenkt gjennom fasiliteter man tar som en selvfølge hjemme. Fortsett å lese Er du forberedt på ferieturen?