Fisk dagens middag

Fisk dagens middagFor deg som ønsker torsk, laks eller fjellørret til middag ligger mulighetene godt til rette. De fleste overnattingssteder har båter tilgjengelig ved vann og ved fjorden. Informasjon om fiskevann og hvor man kjøper fiskekort får du hjelp med ved turistkontoret.

De to lakseelvene Suldalslågen og Hålandselva finner du i Suldal.

Ørret og laks i Suldalslågen
På den 22 km lange strekningen fra Suldalsvatnet til Sand ved Sandsfjorden renner elven Suldalslågen stille og mektig gjennom et variert natur- og kulturlandskap, avbrutt av større stryk ved Juvet og den mektige, men bare få meter høge Sandsfossen nær elvens utløp. Dette er en populær elv for laksefiske, men de siste årene har og interessen for å fiske etter ørret økt betraktelig.
Ønsker man å fiske brunørret begynner fisket 1. mai og varer til 30. september, mens laksefisket begynner 20. juli og varer til 30. september.

Ørret og laks i Hålandselva
Hålandselva, renner ut i Hålandsosen i Erfjord, og er fin til laks og ørretfiske. Elva er avhengig av god vannføring for at laksen skal gå opp.
I Hålandselva begynner laksefisket 15. juni og varer til 31. august. Her er det en døgnkvote for fiske på 3 laks/og eller ørret, altså 3 fisk totalt.

Husk fiskereglene
Er man over 16 år og vil fiske i lakseførende vassdrag har man plikt til å betale fiskeavgift. En elv regnes vanligvis som lakseførende fram til grenser fylkesmannen fastsetter, eller til en foss laksen ikke kan passere. Fiskeren må også kjøpe fiskekort for det området han ønsker å fiske.

One thought on “Fisk dagens middag”

Det er stengt for kommentarer.