Suldals fantastiske natur

Suldal kommune har et areal på 1730 km3, og er den største kommunen i utstrekning i Rogaland. På mange måter er Suldal et Norge i miniatyr – fra skjærgårder, sjø og fjord til dalfører opp mot høyfjellet, opp til 1600 meters høyde. Jordbruksarealet utgjør 1,5 prosent, skogbruksareal utgjør 20 prosent og fjell, hei og myr utgjør 78,5 prosent.

Allsidig næringsliv
Suldal er mest kjent for blant annet laksefiske i Suldalslågen og damanleggene i forbindelse med Ulla-Førre utbyggingen. Kraftutbygging har mer enn noe annet preget kommunen de siste 30 årene. Men primært er Suldal en jord- og skogbrukskommune. Jordbruket ble drevet som allsidig husdyrbruk med særlig vekt på storfe- og sauehold. Suldal har det største skogarealet i Rogaland. Andre viktige næringer er trevarebedrifter, plasttønnefabrikk, steinknuseri og reiseliv.

Tilgjengelighet
Man kan ta hurtigbåten fra Stavanger til Suldal, en tur på ca to timer, eller kjøre bil langs Ryfylkevegen og ta ferger mellom Stavanger-Tau og Hjelmeland-Nesvik. Det er 9 mil til Haugesund, og for å komme dit må en ta en 10 minutters fergetur over Sandsfjorden. Det er fergefri vei østover og kjører man til Oslo tar det omtrent 6 timer.

Fritidsaktiviteter
Suldal har et allsidig fisketilbud i sjøen, der man kan fiske fra land eller fra båt. Fiskekort til ferskvann kan kjøpes i lavlandet eller i fjellområdene. I tillegg er det to lakseelver, Suldalslågen og Hålandselva der man kan få fiskekort.

Mange gode jaktmuligheter for både småviltjakt og for storviltjakt finnes i Suldal.

Suldal Helsesenter arrangerer rideleir om sommeren kombinert med kanopadling i elver og vatn.

Fjellområdet i Suldal favner godt utbygde løyper satt i stand av Stavanger Turistforening. Et kart som viser omlag 20 godt merkede og tilrettelagte turstier er tilgjengelig, og på kartet er også overnattingssteder, attraksjoner og informasjonssteder avmerket.

Man kan besøke Sandal Magna Galleri på Sandal Magna pensjonat, og på Israelsneset fins en gård som har vært boplass i uminnelige tider og som nå er gårdsmuseum. Et besøk på Handelsmuseet i Finnvik er også interessant. I sommermånedene tar M/S Marja turoppdrag på Ryfylke-fjordene, og er man interessert i norsk kraftutbyggingshistorie er et besøk til Blåsjø obligatorisk, Norges største kraftverksmagasin med sine 82 kvadratkilometer. På det gamle tettstedet Jelsa blir det arrangert rundturer innom Jelsa-kirken, Skolemuseet og en rusletur gjennom tettstedet.