Opplev spenningen ved jakt

Iberegnet både småvilt og storvilt tas det årlig ut ca. 7000 tonn kjøtt, altså 7 millioner kilo kjøtt. Jakten er et godt alternativ til landbruksbaserte kjøttprodukter og utgjør et betydelig antall middager. Dette er også sunn og frisk mat! Å høste av naturens overskudd har alltid vært viktig for det norske folk. Jakt er dermed viktig del av vår kultur. Det kjøttet som hentes på fjellet, i skogen eller fra kysten gir et viktig tilskudd til det norske kostholdet.

Mange finner stor glede i naturopplevelsene, rekreasjonen og spenningen ved jakt, i tillegg til den nytteverdien man kan måle i kjøttmengden.

For noen år siden viste en undersøkelse at jegere var mindre plaget av høstdepresejoner enn resten av befolkningen. Dette var absolutt ingen overraskelse for oss som jakter!

Resultatet av undersøkelsen viser på en poengtert måte at jakt er en viktig del av vår identitet og kultur, og at den bidrar til bedre trivsel og helse.

Vi skal også huske at man gjennom jaktopplevelser og jegeropplæring får et nært forhold til den naturen vi lever i.

Et forhold til naturen der høsting av naturens overskudd er en naturlig del av vår tilværelse, ikke et livsfjernt forhold der sammenhengen mellom liv og død mangler.

Vi ha en natur i balanse for å kunne høste av et overskudd. Denne erkjennelsen finner du blant jegerne. Gjennom jakt har jegerne tilegnet seg kunnskap som blir et viktig grunnlag for en god naturforvaltning. Derfor er det viktig at vi opprettholder jakt som en naturlig aktivitet for en stor andel av befolkningen, dette tjener naturen på!